Siekiantiems įgyti vairuotojo pažymėjimą

Vairuotojų mokymas                                                                                     

   Mokymas, per kurį įgyjama eismo dalyviams reikalingų teorinių žinių, praktinių motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis valdymo įgūdžių ir gebėjimų.
   Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų mokymą (teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių mokymas) gali vykdyti vairavimo mokykla, t. y. įstaiga ar įmonė, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko nustatyta tvarka yra suteikta teisė vykdyti tam tikros (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų mokymą nurodytoje (-ose) mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse). Praktinio vairavimo įgūdžių gali įgyti ir (ar) juos tobulinti šeimos nariai, siekiantys įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, mokydamiesi nustatyta tvarka su kitu šeimos nariu (šeimos vairavimo instruktoriumi).
 
Mokymo įstaigų (vairavimo mokyklų), kurioms suteikta teisė vykdyti vairuotojų mokymą, sąrašas

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų mokymą:

  • Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;
  • Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos rie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231);
  • Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162);
  • Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.