Teisinė informacija

Motorinių transporto priemonių pirminį vairuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai  
 
 
1. VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠAS (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162, 2017 m. vasario 24 d. Nr. 2BE-26)
2. REIKALAVIMŲ VAIRAVIMO MOKYKLOMS APRAŠAS  (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231).
 
REIKALAVIMAI MOKOMOSIOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.
 
Papildomas vairuotojų mokymas
 
1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeitimai patvirtinti 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 2BE-307).
 
 Kelių eismo taisyklės 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1436 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 "Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo"