Etikos kodeksas

       2012 m. kovo 23 d. vykusio visuotinio narių suvažiavimo metu buvo patvirtintas Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau – Asociacijos) narių Etikos kodeksas.
       Asociacijos narių Etikos kodekso paskirtis – skatinti Asociacijos narius laikytis garbės ir orumo prioriteto, savo veikloje vadovautis visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei teisės aktais.
       Etikos kodeksas užtikrina garbingą Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narių elgesį.
       Visas vairavimo mokyklas kviečiame pasirašyti Etikos kodeksą ir vadovautis juo savo veikloje.

 

Etikos kodeksas

 

Vairavimo mokyklų, pasirašiusių Etikos kodeksą, sąrašas