Naujienos

Asociacijos atstovai dalyvavo pasitarime dėl vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių mokymo tobulinimo

2016 m. balandžio 28 d.

Posedis VKTI-c59d51cee8cef86cee05328f0573606d.jpg 2016 m. balandžio 28 d. Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos atstovai Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) dalyvavo pasitarime dėl vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių mokymo tobulinimo klausimų.
    Pasitarimo metu buvo apsvarstytas Inspekcijos siūlymas parengti vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių formaliojo pirminio mokymo programą, kuri būtų įregistruota Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Ūkio subjektas, gavęs Švietimo ir mokslo ministerijos licenciją vykdyti šią programą, turėtų teisę mokymo kursą baigusiam asmeniui suteikti vairuotojo mokytojo ir (arba) vairavimo instruktoriaus kvalifikaciją ir išduoti atitinkamą pažymėjimą.
     Asociacijos atstovai pritaria Inspekcijos iniciatyvai, todėl buvo sutarta ir toliau glaudžiai bendradarbiauti siekiant sukurti vieningai veikiančią sistemą.