Naujienos

Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo pakeitimo projektas

2016 m. rugsėjo 15 d.

Project-43273f345105bd5fd616e0eb8d5eed74.jpg

    Inspekcija parengė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – projektas).

    Projektu numatoma supaprastinti mokymo įstaigų, siekiančių įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą, sumažinti joms administracinę naštą.

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija