Naujienos

Išplėstinis prezidiumo narių posėdis

2009 m. lapkričio 20 d.

susirinkimas foto-5f2b0cf47717e5f56085b70994158050.jpg Siekdami kokybiško ir skaidraus būsimų vairuotojų mokymo proceso užtikrinimo, teisės aktų, reglamentuojančių eismo saugumą, tobulinimo 2009 m. lapkričio 20 d. (Vilniuje) Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau – Asociacija) prezidiumo nariai (Kęstutis Vaicekiūtis, Darius Lesickas, Kęstutis Jasiulevičius, Visvaldas Petrulis, Petras Kriščiūnas, Vidmantas Šimaitis, Česlovas Karalius ir Jonas Barkus) susirinko į išplėstinį Asociacijos prezidiumo narių posėdį. 
        Posėdyje buvo svarstomi vairavimo mokymo procesui aktualūs klausimai, pristatytas ir aptartas esamas vairuotojų rengimo modelis bei nagrinėti pagrindiniai mokymo proceso elementai
        Posėdžiavę prezidiumo nariai nutarė, kad valstybės institucijos, atsakingos už saugų eismą, skirdamos ypatingai didelį dėmesį vairuotojų pirminio mokymo, jų egzaminavimo tvarkos ir pan. reglamentavimui teisės aktuose turėtų glaudžiau bendradarbiauti priimant sprendimus su vairavimo mokymo srities specialistais ir atsižvelgti į jų pateiktus pasiūlymus ar pastabas.
      Tik bendradarbiaudami ir įsiklausę vieni į kitus galėsime sukurti sistemingą efektyviai veikiantį mechanizmą.