Naujienos

Asociacijos atstovai lankėsi Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje

2011 m. sausio 27 d.

Posedis VKTI-f7fbe93c63c0497967294914f96c1805.jpg

     2011 m. sausio 27 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspelcija) įvyko susitikimas su Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos atstovai. Susitikimo metu dalyviai aptarė esamą motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo situaciją, mokymo kokybės gerinimo kryptis.

       Asociacijos atstovams Inspekcijos specialistai pademonstravo paslaugų elektroniniu būdu užsakymą, Inspekcijos vadovas pristatė per 2010 metus vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityse nuveiktus darbus, pokyčius ir naujoves. Pakomentavo naujai priimtą Teisės vykdyti vairuotojų pirminį mokymą sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą.

      Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovai susitikimo metu pritarė asociacijos siūlymui diegti savikontrolės mechanizmą mūsų organizacijoje, jų manymu, savikontrolės mechanizmas leis efektyviau vykdyti kontrolę bei mažiau trikdyti verslo subjektų veiklą. Asociacijos bei Inspekcijos atstovai bendradarbiaudami ir toliau sieks bendro tikslo – geresnės vairuotojų mokymo kokybės ir saugos keliuose.