Naujienos

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo pakeitimas

2011 m. spalio 26 d.

Reikalavimai-d94a49a28f4dc43bbd1ec2f596d41c8a.jpg

Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo pakeitimas, kuriame įtvritinama nuostata, kad vairavimo mokykloje turi būti pildoma vairuotojų pirminio mokymo dokumentacija, nurodyta Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151), IV skyriuje „Vairuotojų pirminio mokymo dokumentacija, jos tvarkymas ir mokymo apskaita“, t. y. mokymo sutartys, žinių ir (ar) įgūdžių tobulinimo (mokymo) sutartys, mokinių ir mokymo kursų baigimo liudijimų apskaitos registravimo žurnalas, teorijos mokymo apskaitos žurnalas, vairavimo mokymo lapai. Taip pat privalo būti naudojamos vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimo ir vairavimo mokymo lapo formos, nustatytos Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 2 ir 3 prieduose.

 

Informacija parengta pagal VKTI