Naujienos

Mokymo įstaigos, siekiančios organizuoti ir rengti vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos formos projektas

2012 m. gegužės 10 d.

Reikalavimai-502c09c0fc99707fbbee16fb94b1acbf.jpg

     Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) parengė Inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Mokymo įstaigos, siekiančios organizuoti ir rengti motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos formos patvirtinimo“ projektą, kurį paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų projektų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAPIS).
      Įmonės ir įstaigos, kurioms nustatyta tvarka buvo suteikta teisė organizuoti ir rengti motorinių transporto priemonių vairuotojų, nuolat pažeidžiančių Kelių eismo taisyklių reikalavimus ir už tai nubaustų administracine tvarka, įskaitant vairavimo teisės atėmimą, mokymą, per vieną mėnesį nuo Teisės organizuoti ir rengti papildomą motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikimo laikinojo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-296, įsigaliojimo pradžios pateikusios deklaraciją ir esant teigiamoms išvadoms Inspekcijos viršininko įsakymu bus suteikiama teisė organizuoti ir rengti vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą.

 

      Inspekcijos viršininko įsakymo „Dėl Mokymo įstaigos, siekiančios organizuoti ir rengti motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomą mokymą, atitikties nustatytiems reikalavimams deklaracijos formos patvirtinimo“ projektas

     

    Informacija parengta pagal Inspekciją.