Naujienos

LVMA atstovai lankėsi Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje

2013 m. vasario 26 d.

Posedis VKTI-8b7299dc2ab9bc2ee48653ed713995db.jpg Š. m. vasario 26 d. Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidentas Darius Lesickas, viceprezidentai Kęstutis Vaicekiūtis ir Darius Mikulis bei asociacijos regionų vadovai lankėsi Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje.
      Susitikimo metu buvo aptartos Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojo Dariaus Sadaunyko pateiktos vairuotojų mokymo naujovės, kurias vairavimo mokyklos pagal teisės aktų nuostatas turėjo įgyvendinti 2012 m. Asociacijos atstovai buvo supažindinti su vairavimo mokyklų dinamika, mokymo kriterijais, kuriuos reikėjo pasiekti ir įvykdyti, siekiant įgyvendinti Valstybinės saugaus eismo plėtros 2011–2017 m. programos įgyvendinimo tarpinstitucinį 2012–2014 m. veiklos planą.
      Inspekcijos viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas asociacijos atstovus supažindino su ūkio subjektų priežiūros statistika, vairavimo mokyklų veiklos priežiūros reikalavimų naujovėmis ir perspektyvomis. Numatoma, kad vairavimo mokyklų veiklos priežiūra ir šiais metais bus vykdoma taikant iš anksto parengtus klausimynus, daugiau kaip 30 proc. ūkio subjektų veiklos priežiūra bus vykdoma teikiant metodinę pagalbą, todėl vairavimo mokyklos galės pasinaudoti šia priežiūros forma.
      Asociacijos prezidento Dariaus Lesicko nuomone, beprasmiška reikalauti, kad mokiniai egzaminus išlaikytų iš pirmo karto. Pasak asociacijos atstovų, naujovės, kurias reikėjo įgyvendinti 2012 m., turėjo ir teigiamos, ir neigiamos įtakos. Pripažinta, kad praktinio vairavimo mokymo galutinės įskaitos filmavimas sumažino konfliktus su mokiniais, tačiau naujovių įgyvendinimas pareikalavo daugiau žmogiškųjų ir materialinių išteklių. Asociacijos atstovai pageidavo, kad teisės aktai, susiję su reikalavimais vairavimo mokykloms ir vairuotojų pirminiu mokymu, būtų kuo mažiau keičiami.
      Susitikimo dalyvių nuomone, teigiamų poslinkių vairavimo mokyklų veiklai turės Susisiekimo ministerijos naujai sudaromos darbo grupės, kurioje dalyvaus Inspekcijos ir asociacijos atstovai, veikla. 
      Dėkojame Inspekcijos atstovams už šiltą priėmimą.