Naujienos

Vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo reglamentavimo naujovės

2014 m. gegužės 09 d.

information-1481584_960_720-bd3ea2f2132ff810b23b3a869eaf56bc.png

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) parengė ir 2014 m. balandžio 30 d. patvirtino 4 teisės aktus, nustatančius reikalavimus vairavimo mokykloms, mokymo įstaigoms ir mokymo procesui.
Rengiant naujus teisės aktus buvo išanalizuoti ir peržiūrėti galiojantys teisės aktai, atsižvelgta į visuomenės, viešojo administravimo institucijų, vairuotojų mokymo srityje dirbančių specialistų nuomonę, įvertinti jų pasiūlymai. Dešimt teisės aktų, reglamentuojančių vairuotojų mokymo reikalavimus ir sąlygas, nuo 2014 m. liepos 1 d. pakeis 4 teisės aktai.

- Mažinant naštą ūkio subjektams, įvedamas naujas vairavimo mokyklų ir mokymo įstaigų, vykdančių papildomą mokymą, licencijavimo modelis. Ūkio subjektai, pageidaujantys vykdyti vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą, galės pateikti tik nustatytos formos deklaraciją ir reikalingus dokumentus, o savo veiklą galės pradėti jau kitą dieną nuo dokumentų gavimo Inspekcijoje dienos. Suteikta teisė galios neterminuotą laiką.
- Atsisakyta detalių mokymo bazės reikalavimų, popierinių mokymo kurso baigimo liudijimų išdavimo, mokymo apskaita galės būti tvarkoma elektroniniuose dokumentuose, mokymo sutartys bus registruojamos informacinėje sistemoje.
- Asmenys, sulaukę 17 metų, savarankiškai pasirengę ir išlaikę teorijos egzaminą, praktinio vairavimo įgūdžių galės įgyti mokydamiesi su šeimos nariu. Šia galimybe pasinaudoję asmenys, prieš laikydami praktinio vairavimo egzaminą, dar privalės užbaigti privalomą praktinio vairavimo kursą vairavimo mokykloje. Atsisakoma reikalavimo turėti vidurinį išsilavinimą, kad būtų galima savarankiškai pasirengti teorijos egzaminui.
- Papildomą vairuotojų mokymą galės vykdyti vairavimo mokyklos, pateikusios nustatytos formos deklaracijas.

Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašas bus privalomas pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusiems eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, (toliau – pradedantieji vairuotojai) ir motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų (toliau – vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti).
Per papildomą vairuotojų mokymą pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, privalės:
– individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 – išklausyti teorijos kursą, apimantį šias temas: KET naujovės, atsakomybė už KET pažeidimus ir jų padarymo pasekmės, eismo įvykių Lietuvoje priežastys ir pasekmės, rizikingos eismo situacijos ir galimybės jas numatyti, saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas;
– išklausyti psichologijos kursą, apimantį šias temas: vairuotojo asmenybės bruožų, savybių, asmeninių vertybių, stereotipų įtaka elgesiui kelyje, emocijos, jų suvokimas ir valdymas vairuojant motorinę transporto priemonę, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat streso, miego trūkumo, nuovargio, ligos įtaka vairuotojo dėmesingumui, situacijos vertinimui, sprendimų priėmimui, vairavimo, eismo kultūra, pagarba kitiems eismo dalyviams ir atsakomybė už juos ir save;
– mokytis saugiai, ekonomiškai ir tausodami aplinką vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Papildomas mokymas bus užbaigtas, kai vairuotojai išlaikys žinių patikrinimo testą.

Inspekcija atkreipia dėmesį, kad mokymo įstaigos, kurioms Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3-363 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo suteikta teisė organizuoti ir rengti papildomą vairuotojų mokymą iki 2014 m. birželio 30 d., atitinkančios naujus reikalavimus ir pageidaujančios tęsti savo veiklą, turi Inspekcijai pateikti nustatytos formos deklaraciją ir reikalingus dokumentus, kaip nustatyta Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu   Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nenutrūkstamam procesui mokymo įstaigoje organizuoti deklaracijos ir reikalingi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d.

Nauji teisės aktai įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.
Su priimtais teisės aktais galite susipažinti paspaudę aktyvias nuorodas:


Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=576dd9c0d06811e3a8ded1a0f5aff0a9

Dėl reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=c8578e70d07111e3a8ded1a0f5aff0a9

Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=44bccd40d07211e3a8ded1a0f5aff0a9

Dėl teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=89bb4ed0d07211e3a8ded1a0f5aff0a9

 

 

Parengta pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pranešimą