Naujienos

Asociacijos atstovai lankėsi specialioje praktinio vairavimo mokymo aikštelėje Bukiškėse

2015 m. rugpjūčio 25 d.

Picture1-7afd06a7904325b3cac054836a9277ce.jpg Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau - Asociacija) prezidentas Darius Lesickas ir Asociacijos viceprezidentas Kęstutis Vaicekiūtis 2015 m. rugpjūčio 25 d. lankėsi Bukiškių žemės ūkio mokykloje, kuri pagal formaliojo profesinio mokymo programų reikalavimus, patvirtintus Švietimo ir mokslo ministerijos 2012 m. liepos 3 d. raštu Nr. SR-3354, iki š.m. rugsėjo 1 d. privalėjo įrengti ir teisiškai įteisinti specialios praktinio mokymo aikštelės funkcionavimą.
Vizito metu Asociacijos atstovai apžiūrėjo ir išbandė aikštelėje esančius praktinio mokymo elementus.
Pažymėtina, kad praktinis mokymas aikštelėje bus pradėtas vykdyti tik nuo š.m. rugsėjo mėn. antrosios pusės, kaip patikino minėtos mokyklos vadovai.


  Dėkojame už susitikimą.