Teisės aktų projektai

LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 24 straipsnių pakeitimo projektas (pateiktas 2017 m. liepos 4 d.)
 
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 "Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (pateiktas 2017 m. vasario 9 d.)
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-86 "Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (pateiktas 2016 m. gruodžio 5 d.)
 
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 17, 21, 25, 27, 27(1), 29 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 6(2), 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 21(5), 21(6), 29(1), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), 29(7), 29(8), 29(9), 29(10), 29(11), 29(12), 29(13) straipsniais įstatymo projektas (pateiktas 2016 m. spalio 26 d.)
 
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-86 "Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (pateiktas 2016 m. spalio 4 d.)
 
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 2B-406 „Dėl Mokymo įstaigos atitikties vertinimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimo įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (pateiktas 2016 m. rugsėjo 15 d.)
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-86 "Dėl papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (pateiktas 2016 m. birželio 28 d.) 
 
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (pateiktas 2016 m. birželio 9 d.)
 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (pateiktas 2016 m. birželio 9 d.)