Naujienos

Informacija dėl transporto veiklos licencijų

2016 m. lapkričio 03 d.

info-553647_960_720-db25092bccb1304a2912062f31f616ce.jpg

    Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) primena, kad iki 2011 m. gruodžio 4 d. išduotos neterminuotos kelių transporto veiklos licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu šalies viduje leidžia verstis veikla ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d.

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 3, 7, 8, 13, 14, 18 straipsnių, priedo pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 8-1 straipsniu įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, įsigaliojus šiam įstatymui, įmonėms, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas, leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje. 

     Iki 2011 m. gruodžio 4 d. neterminuotai buvo išduodamos šios licencijos: 

     - Inspekcijos išduodamos licencijos vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais (vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) Lietuvos Respublikos teritorijoje); 

     - Inspekcijos išduodamos licencijos vežti krovinius vidaus maršrutais (vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos); 

     - savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų išduodamos licencijos vežti keleivius vietinio (miesto arba priemiestinio) susisiekimo maršrutais (vežti keleivius autobusais (reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais) šią licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje įvažiuojant į gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas). 

     Inspekcija vežėjus ragina nelaukti termino pabaigos ir iš anksto pasirūpinti licencijavimo dokumentais, leidžiančiais tęsti licencijuojamą veiklą. 

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija