Naujienos

Įvadinis Darbo grupės posėdis Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos

2009 m. vasario 10 d.

Posedis VKTI-afef5f2a85d9a14154838f01d9a171e7.jpg

     2009 m. vasario 10 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos įvyko sudarytos Darbo grupės (toliau - Darbo grupė), analizuosiančios ir teiksiančios pasiūlymus motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis pirminio mokymo bei šio mokymo reglamentavimo tobulinimo klausimais, įvadinis posėdis. Minėtame posėdyje dalyvavo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidentas Kęstutis Vaicekiūtis.

       Sudarytos Darbo grupės nariai aptarė Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. vasario 10 d. Nr. 2B-50 įsakymu "Dėl darbo grupės sudarymo" patvirtintų Darbo grupės, analizuojančios ir teikiančios pasiūlymus motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų pirminio mokymo bei šio mokymo reglamentavimo tobulinimo klausimais, veiklos nuostatus, numatė veiklos kryptis.

    Sudarytos Darbo grupės posėdžiai vyks reguliariai kiekvieną mėnesį.