Naujienos

Vizitas Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos

2010 m. sausio 18 d.

Posedis VKTI-bea449629e652c3be42606632bf51973.jpg

       2010 m. sausio 18 d. Asociacijos prezidentas Kęstutis Vaicekiūtis ir viceprezidentas Darius Lesickas susitiko su Inspekcijos vadovais, susitikimo metu aptarė vairuotojų mokymą reglamentuojančių dokumentų projektus bei svarstė galimybes, kaip gerinti vairuotojų mokymą pritaikant naujoves. 

       Asociacijos atstovai pažymėjo, kad vairuotojų pirminį mokymą reglamentuojančiuose teisės aktų projektuose nustatyti per dideli reikalavimai vairavimo mokykloms, o numatytus naujovių įgyvendinimo terminus, esant ir taip sunkiai ekonominei situacijai šalyje, reikėtų nustatyti ilgesnius.

       Inspekcijos atstovai pasiūlė Asociacijai diegti savikontrolės mechanizmą, kuris padėtų efektyviau užtikrinti vairavimo mokyklų vykdomos veiklos teisingumą bei sumažintų vairavimo mokyklų veiklos trikdžius atliekamos kontrolės metu. 

       Asociacijos ir Inspekcijos atstovai nuprendė ir toliau aktyviai bendradarbiauti tobulinant bei gerinant vairuotojų mokymą reglamentuojančias sritis.