Naujienos

Vairavimo mokyklose besimokančių asmenų duomenų teikimas VĮ "Regitra"

2010 m. kovo 22 d.

M(2)-1d09d51631d5915df636b55ec60a4806.jpg

       Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 2B-332 „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (Žin.,2009, Nr.103-4347) nuo š.m. balandžio 1 d. vairavimo mokyklos privalės teikti duomenis apie asmenis su kuriais sudarytos vairavimo mokymo sutartys. 

         Taip pat vairuotojų mokymo įstaigos, pasirašiusios duomenų teikimo sutartis su VĮ "Regitra",  galės sužinoti duomenis apie vairavimo mokyklas baigusių mokinių egzaminų rezultatus.

         Be to, vadovaujantis anksčiau minėtu teisės aktu, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ "Regitra" suderinta tvarka elektroninėmis ryšio priemonėmis keisis informacija apie vairavimo mokyklas ir jose mokytų mokinių egzaminų laikymo rezultatus.