Naujienos

Asociacija įstojo į Lietuvos verslo darbdavių konfederaciją

2010 m. gruodžio 06 d.

lvdk3-lt-09c3c5b8393bb44b5c7638c13f24f04a.png
      Lietuvos verslo darbdavių konfederacija (toliau - LVDK) viena didžiausių smulkų ir vidutinį verslą atstovaujančių organizacijų Lietuvoje. Jos tikslai:
- sutelkti Lietuvos verslininkus jų teisėtiems interesams išreikšti, atstovauti ir užtikrinti;
- analizuoti ir vertinti verslo padėtį Lietuvoje, siekti, kad būtų sudarytos palankios sąlygos steigti bei plėtoti verslą;
- inicijuoti verslo savivaldos plėtrą;
- teikti įvairiapusę pagalbą verslininkams (teikti metodinę - informacinę pagalbą bei konsultacijas verslo organizavimo klausimais);
- plėtoti verslą aptarnaujančių struktūrų veiklą.
 
        Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija drauge su LVDK sieks:
- kad būtų sudarytos palankios sąlygos kurti ir plėtoti vairavimo mokyklų veiklą;
- dalyvavauti bendrose valdžios ir interesų grupių darbo grupėse svarstant teisės aktus, jų projektus ir atlikti kitus smulkų verslą suvaržančių nustatytų reikalavimų tobulinimą ir jų keitimą.