Naujienos

INFORMACIJA PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAMS, vykdantiems vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio mokymo programas

2012 m. lapkričio 08 d.

information-1481584_960_720-7dbd7348151aad538681049873f4ecf7.png Informuojame, kad 2012 m. liepos 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą įregistravo naujas motorinių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir periodinio mokymo programas (toliau – programos). Programos
patalpintos Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje http://www.kpmpc.lt/

Profesinio mokymo teikėjai, vykdantys vairuotojų profesinį mokymą pagal šiuo metu galiojančias 2007 m. rugpjūčio 17 d. patvirtintas mokymo programas, mokymą privalo baigti iki 2013 m. kovo 31 d. Minėtos programos nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus išregistruotos iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro, kaip neatitinkančios reikalavimų ir nuo 2013 m. balandžio 1 d. vairuotojų profesinis mokymas bus vykdomas tik pagal naujas, 2012 m. liepos 3 d. įregistruotas, mokymo programas.

Profesinio mokymo teikėjai, norintys gauti licenciją vykdyti vairuotojų profesinį mokymą pagal naujas programas, turi kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą dėl pasirengimo vykdyti programas ekspertizės atlikimo.
Daugiau informacijos http://www.kpmpc.lt/Kokybe/ivertinimas.html

Norime atkreipti dėmesį, kad vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programose yra nurodyti reikalavimai praktinio mokymo aikštelei, kurie įsigalios 2014 m. liepos 1 d. Profesinio mokymo teikėjams, kurie po 2014 m. liepos 1 d., neatitiks šių reikalavimų, vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 (Žin., 2004, Nr. 103-3797; 2011, Nr. 89-4259), bus sustabdyta licencija vykdyti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo programas.


Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro informacija.