Naujienos

Vairuotojams įgyti profesinę kvalifikaciją vežti keleivius lieka vis mažiau laiko

2014 m. kovo 24 d.

exclamation-point-507768_960_720-3857392c03f23a6d84f2ece9769a61fe.png

      Valstybnė kelių transporto inspekcija primena, kad vairuotojai, kurie įgijo vairuotojų pažymėjimus iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ir veža keleivius D1, DIE, D, DE kategorijų transporto priemonėmis komerciniais tikslais, privalo iki 2013 m. rugsėjo 10 d. baigti periodinio profesinio mokymo kursą pagal C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 (Žin., 2011, Nr. 17-818), nustatytą tvarką.
       Inspekcija ragina vairuotojus nedelsti ir mokymo įstaigose, turinčiose Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas, mokyti asmenis pagal Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programą (35 val.), gautus pažymėjimus, patvirtinančius vairuotojų periodinį profesinį mokymą, pateikti valstybės įmonei „Regitra“, kuri, keisdama vairuotojo pažymėjimus, juose įrašys Europos Sąjungos kodą (95) ir datą, iki kurios galios kvalifikacija.
Su mokymo įstaigų, vykdančių vairuotojų periodinį profesinį mokymą, sąrašu galima susipažinti paspaudus čia.


       Informacija parengta pagal Valstybinę kelių transporto inspekciją