Naujienos

LVMA pasirašė memorandumą dėl saugaus eismo gerinimo

2014 m. balandžio 04 d.

document-428331_960_720-ff98d711f51e38531a7637b0c74e3cbe.jpg

Minėdama Saugaus eismo dieną, kuri Lietuvoje pažymina balandžio 6-ąją, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacija Susisiekimo ministerijoje pasirašė memorandumą dėl saugaus eismo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse mažinimo. Šį memorandumą pasirašė daugiau kaip 30 valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų. Kartu su jomis sutinkame, kad nuosekliai ir vieningai dirbant tragiškų nelaimių keliuose skaičių galima sumažinti, įsipareigojame vienyti pastangas saugaus eismo gerinimo srityje ir kviečiame vykdyti saugaus eismo reikalavimus bei saugoti vieniems kitus kelyje.
  
     Skelbiame memorandumo tekstą:

MEMORANDUMAS

dėl saugaus eismo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse mažinimo minint Saugaus eismo dieną

2014 m. balandžio 4 d.

 

Minėdamos 2014 m. Saugaus eismo dieną, kuri pagal Atmintinų dienų įstatymą kasmet Lietuvoje minima balandžio 6-ąją - žemiau pasirašiusios šalys - valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos pasirašo šį Memorandumą dėl saugaus eismo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse mažinimo ir

pareiškia, kad:

- pastaraisiais metais Lietuvos keliuose nuosekliai mažėjo eismo įvykiuose žuvusių žmonių skaičius, kuris 2013 m. buvo mažiausias per paskutinius 54 metus (1959 m. žuvo 279 žmonės, 1991 m. - 1173, 2013 m. - 258);

- avaringumą sumažinti padėjo įgyvendintos įvairios saugaus eismo didinimo priemonės ir bendros įvairių institucijų, organizacijų, piliečių pastangos, todėl labai svarbu ir toliau nuosekliai, sistemingai ir vieningai dirbti, panaudojant visas galimybes avaringumui mažinti;

- nors pastaraisiais metais kelis kartus sumažėjo eismo įvykiuose nukentėjusių vaikų skaičius (per paskutinius 11 metų žuvusių vaikų (iki 18 metų) sumažėjo 5 kartus (2003 m. žuvo 55 vaikai, 2013 m. - 11), taip pat daugiau kaip 6 kartus sumažėjo dėl savo neatsargumo ir nedrausmingumo žuvusių vaikų (2003 m. žuvo 19 vaikų, 2013 m. - 3), vaikų, t.y. labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių - pėsčiųjų, keleivių, dviratininkų, vairuotojų - eismo sauga ir toliau turi būti mūsų visų dėmesio centre;

- dauguma eismo įvykių atsitinka dėl neatsakingo, rizikingo, nekultūringo žmonių - eismo dalyvių - elgesio, todėl didžiausias dėmesys turi būti skiriamas eismo dalyvių elgsenai kelyje gerinti, eismo kultūrai ugdyti, eismo dalyvių savimonei kelti;

- labai svarbu visuomenei suprasti, kokios beprasmės yra žūtys ir sužeidimai keliuose ir kad daugumos šių nelaimių buvo galima išvengti;

- nors pastebimai gerėja eismo kultūra, savitarpio pagarba, eismo dalyvių elgesys kelyje, daugiau žmonių nešioja atšvaitus, tačiau šis procesas turėtų būti spartintinas;

- nors pastaraisiais metais avaringumas ir sumažėjo, bet palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, skaičiuojant žuvusiųjų skaičių milijonui gyventojų, rodikliai Lietuvoje vieni iš prasčiausių; kiekvienas žuvęs, o ir sužalotas eismo įvykyje žmogus yra didelė netektis visuomenei;

- žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičiaus sumažėjimas pastaraisiais metais akivaizdžiai parodė, kad nuosekliai ir vieningai dirbant tragiškų nelaimių keliuose skaičių galima sumažinti, todėl tai skatina saugaus eismo gerinimo srityje ir toliau dirbti nuosekliai ir sistemingai,

įsipareigoja:

- Memorandumo tekstą paskelbti savo žiniatinklio svetainėse;

- pagal kompetenciją saugaus eismo klausimams skirti nuolatinį dėmesį, siekti ugdyti eismo dalyvių kultūrą, atsakomybę ir taip mažinti avaringumą Lietuvos keliuose;

- panaudoti visas galimybes, kad kultūringas, saugus eismo dalyvių elgesys taptų norma, saugaus eismo idėjas propaguoti visais įmanomais būdais;

- pažymėti ir padaryti tradicines saugaus eismo skatinimui skirtas dienas - Saugaus eismo dieną (balandžio 6-oji), Vairuotojų ir keliaujančiųjų dieną (paskutinis rugsėjo sekmadienis), Pasaulinę dieną žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti (trečiasis lapkričio sekmadienis);

- vienyti pastangas saugaus eismo gerinimo srityje, glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti, kad būtų išvengta Lietuvos keliuose beprasmiškų žūčių ir sužalojimų,

kreipiasi į visus Lietuvos žmones ir kviečia:

- kelyje elgtis atsakingai, kultūringai, gerbti ir saugoti vieni kitus (saugus visų elgesys ir savitarpio pagarba turi tapti tradicija);

- suvokti, kad neatsakingai elgiantis, eismas tampa padidintos rizikos zona, o ją sumažinti galime tik laikydamiesi Kelių eismo taisyklių, būdami pakantūs vieni kitiems;

- vykdyti pagrindinius saugaus eismo reikalavimus (laikytis saugaus greičio; užsisegti saugos diržus, vaikus vežti tik specialiose sėdynėse; pėstiesiems tamsoje nešioti atšvaitus, eiti keliu kaire puse; rūpintis vaikų eismo saugumu; kurti nepakantumo atmosferą neblaiviems eismo dalyviams - vairuotojams, pėstiesiems, dviratininkams);

- rūpintis vaikų sauga keliuose ir jiems skirti išskirtinį dėmesį; skatinti suaugusiuosius rodyti vaikams tik gerą pavyzdį;

- siekti, kad saugaus eismo klausimams daugiau dėmesio būtų skiriama šeimose, bendruomenėse, kurti tokią aplinką, kad visuomenėje būtų priimtina ir savaime suprantama daugiau rūpintis vieni kitų sauga;

- suprasti eismo įvykių, aukų ir sužalotųjų juose beprasmiškumą, taip pat suprasti ir tai, kad dažniausiai šių nelaimių visai nesunku išvengti.