Naujienos

Asociacijos prezidentas dalyvavo LR Susisiekimo ministerijoje vykusiame posėdyje

2014 m. gegužės 15 d.

exchange-of-ideas-222788_960_720-411c455230d48337da62c9c7fa0f0e2c.jpg

2014 m. gegužės 14 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-214 „Dėl darbo grupės sudarymo“, kuriai pavesta teikti siūlymus dėl vairuotojų pirminio ir papildomo mokymo tobulinimo, posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau – Asociacija) prezidentas Darius Lesickas, Lietuvos Respublikos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (VKTI) Saugaus eismo skyriaus vedėjas Viktoras Lapinas, VKTI viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas ir kitų organizacijų, susijusių su vairuotojų rengimu, atstovai.

Posėdžio metu buvo pristatyti ir aptarti VKTI patvirtinti nauji teisės aktai dėl vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo. Rengiant naujus teisės aktus buvo išanalizuoti ir Asociacijos pasiūlymai, daugumai jų pritarta. Pabrėžtina, kad Asociacija turi galimybę rengti seminarus vairavimo mokytojams ir instruktoriams.

Nors nauji teisės aktai įsigalios š. m. liepos 1 d., tai nėra galutinis taškas vairuotojų pirminiam ir papildomam mokymui. Numatoma galimybė tobulinti priimtus teisės aktus ir toliau gerinti vairuotojų rengimo kokybę bei užtikrinti saugumą keliuose.

 

Su priimtais teisės aktais galite susipažinti čia.