Naujienos

Kada vairuotojai privalo įgyti profesinę kvalifikaciją

2014 m. birželio 16 d.

information-1481584_960_720-0aeacce03ad68558528d315e8b0094f5.png

Vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimą ir periodišką šios kvalifikacijos tobulinimą reglamentuoja  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79. Jis taikomas vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius komerciniais tikslais.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos atkreipia dėmesį, kad įmonėje dirbantiems vairuotojams, vežantiems įmonės pagamintą produkciją klientams, įmonei priklausantį krovinį ar darbe naudojamas medžiagas įmonei priklausančiu transportu, pradinės profesinės kvalifikacijos įgyti nereikia.

Vairuotojai neprivalo įgyti pradinės profesinės kvalifikacijos ir vėliau jos periodiškai tobulinti, jei vairuoja transporto priemones:

1. Kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h;

2. Priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;

3. Kuriomis atliekami techninio tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai, arba vairuoja naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;

4. Naudojamas paskelbus nepaprastąją padėtį arba gelbėjimo darbams atlikti;

5. Naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą;

6. Kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams;

7. Kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

 

Informacija parengta pagal Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos