Naujienos

Su VKTI atstovais aptartos euro įvedimo Lietuvoje nuostatos

2014 m. rugpjūčio 20 d.

Posedis VKTI-3b9c1fe0ec997df4bde2d7d9066799aa.jpg

Š. m. rugpjūčio 20 d. Asociacijos prezidentas Darius Lesickas lankėsi Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija). Per susitikimą su Inspekcijos bei kitų verslo asociacijų atstovais buvo kalbama apie Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatų tinkamą įgyvendinimą, prisijungimą prie Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo, aptarti ūkio subjektų priežiūros, susijusios su euro įvedimu, vykdymo klausimai.

Bendromis jėgomis sutarta siekti euro įvedimo Lietuvos Respublikoje tikslų ir apsaugoti vartotojų teises nuo galbūt nesąžiningo prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimo ar kitokio piktnaudžiavimo. Inspekcijos atstovai pažymėjo, kad vykdant ūkio subjektų priežiūrą, susijusią su euro įvedimu, didelis dėmesys bus skiriamas ūkio subjektų priežiūros prevencijos priemonėms.

Dėkojame Inspekcijos atstovams už malonų priėmimą.