Naujienos

Asociacijos prezidiumo narių susirinkimas

2014 m. rugsėjo 25 d.

the-business-628119_960_720-f9c91c6adc79b441d837b6ff421e91a1.jpg

Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau - Asociacija) būstinėje š. m. rugsėjo 25 d. 11.00 val. vyko prezidiumo narių susirinkimas. Buvo svarstomi vairuotojų mokymo procesui aktualūs klausimai, aptartas specialių kursų vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams organizavimas, taip pat dalykinės kelionės reikalai.

Susirinkimo nariai sutarė vieningai bendrauti su valstybės institucijomis, atsakingomis už saugų eismą bei kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimą, intensyviai teikti pastabas ir siūlymus  vairuotojų rengimo, saugaus eismo bei teisės aktų, reglamentuojančių vairavimo mokyklų veiklą bei būsimų vairuotojų mokymą, klausimais. Taip pat vieningai pritarta specialių kursų vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams rengimui, numatytos pagrindinės aktualios, vairavimo mokykloms atstovaujančių organizacijų poreikius atitinkančios seminaro temos. Be to, nuspręsta dar šį rudenį organizuoti Asociacijos narių dalykinę kelionę į Lenkiją.