Naujienos

Š. m. lapkričio 21 d. Jurbarke vyko seminaras vairavimo mokymo specialistams

2014 m. lapkričio 27 d.

20141121_161109-b89fdc7b951325f96d2b12d5cdc090a4.jpg

Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos (toliau – Asociacija) seminarai vairavimo mokymo specialistams jau vyksta ne tik Vilniuje. 2014 m. lapkričio 21 d. buvo organizuotas 5 valandų seminaras vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams Jurbarke. Seminaro tikslas – kokybiškesnis būsimųjų vairuotojų mokymas, suaugusio mokinio mokymo ypatumai ir savęs, kaip mokytojo, įsivertinimas. Seminare dalyvavo pietvakarių, vidurio Lietuvos, Tauragės, Kauno, Marijampolės apskrities Asociacijos nariai, vairuotojų mokymo specialistai.

Seminare andragogikos, pedagogikos, psichologijos temas, artimas vairuotojus ruošiantiems mokytojams, gvildeno ir diskusijas vedė lektorė Liana Mogišaitė.

Seminaro darbotvarkė:

1. Suaugystė – kas tai? Pedagogikos ir andragogikos skirtumai. Darbo su suaugusiaisiais pagrindai. Savo, kaip suaugusiojo mokytojo, stiliaus įsivertinimas ir pritaikymas besimokančiajam vairuoti. (0,5 val.)

2. Ugdomasis vadovavimas – gebėjimas paskatinti net sunkiausiai sukalbamą besimokantįjį vairuoti. Tinkamas pasirengimas darbui ir gebėjimas perteikti informaciją besimokantiesiems vairuoti. (1 val.)

3. Psichologinės subtilybės, padedančios suprasti asmenines ir kito asmens elgsenos priežastis mokantis vairuoti. Įdomioji psichologija „Migdolinis kūnas“. Darbo su savimi aspektai, padedantys teigiamai žiūrėti į besimokantįjį vairuoti ir siekti geresnių rezultatų per trumpesnį laiką. (1 val.)

4. Darbo su suaugusiaisiais pagrindai. Suaugusio žmogaus raidos stadijos; suaugystė ir mokymosi procesas; suaugystė ir brandumas; patirties stoka mokymuisi; kodėl suaugusieji mokosi. (0,5 val.)

5. Suaugusiųjų mokytojas – asmeninis treneris? Ugdomojo vadovavimo įrankis, padedantis suaugusiųjų mokytojui greičiau įvertinti besimokančiojo vairuoti potencialą ir tinkama linkme nukreipti besimokantįjį vairuoti. (1 val.)

6. Konstruktyvių bendravimo įgūdžių ugdymas. Taikaus, sudėtingų arba konfliktinių situacijų su suaugusiais besimokančiaisiais vairuoti bendravimo įgūdžių ugdymas. (0,5 val.)

7. Seminaro temų apibendrinimas (0,5 val.)