Naujienos

Asociacijos prezidiumo narių susirinkimas

2015 m. spalio 22 d.

the-business-628119_960_720-19e5821548c67b1d37447dfe263943f6.jpg Š.m. spalio 22 d. Asociacijos būstinėje vyko Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos prezidiumo narių susirinkimas. Buvo svarstomas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10, 20, 21, 25, 27, 27(1), 29 straipsnių pakeitimo, 6 (1) pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 21(1), 21(2), 21(3), 21(4), 21(5), 29(1), 29(2), 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), 29(7), 29(8), 29(9), 29(10) straipsniais įstatymo projektas, seimo nario Juro Požėlos Lietuvos Respublikos Seime užregistruoto įstatymo projekto (XIIP-3631) nuostatos. Nagrinėti kiti su vairuotojų mokymu susiję klausimai bei numatytos tolesnės veiklos kryptys.

Dėkojame prezidiumo nariams už aktyvų dalyvavimą.