Naujienos

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo pakeitimai

2016 m. liepos 04 d.

Reikalavimai-65c3bd3793312a7b3d2a5af03562a780.jpg

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo pakeitimuose numatyta neriboti mokinių amžiaus, nuo kurio jie galės pradėti mokytis vairavimo mokykloje, bet praktinio vairavimo kelyje leidžiama mokytis tik tada, kai mokinys bus ne jaunesnis daugiau kaip vienais metais negu nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Be to, vairavimo mokyklos turės papildyti vairuotojų mokymo turinį korupcijos apraiškų, atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, informacijos teikimo bendruoju pagalbos telefonu (112) klausimais.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-84 "Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.